Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

Archief voor mei, 2015

Voor RH Netwerk practitioners: korting voor opfrisdag RCPP op 26 juni 2015

Nadia van Raam, mentor voor The Reconnection www.heartandhealing.nl heeft voor deelnemers van RH Netwerk een aanbieding!

Op vrijdag 26 juni geeft zij een Opfrisdag: RCPP (Level 3) The Reconnection lees hier meerRH Netwerk deelnemers kunnen korting krijgen op deze dag. De investering voor deze dag is voor RH Netwerk deelnemers € 110,- in plaats van € 135,-.

Wil je gebruik maken van deze korting? Vul dan bij je opgave voor de Opfrisdag van 26 juni in de tekst in sinds wanneer je lid bent van RH Netwerk en dat je gebruik wilt maken van de € 25,- korting.

Advertenties

Evenement ervaring Reconnecting Soul

Alice Bara van Reconnecting Soul deelt haar ervaring:


Healing is not limited to our perspective of recovering from something

“Healing is not limited to our perspective of recovering from something, or regaining the use of an arm, a leg, a liver, a kidney… Really healing is much, much more …

Healing is our continued evolution within this life, and really, within this universe.

Healing is, the fact that we can always be more than we are. I believe that is our purpose for living…”

~ Eric Pearl


Hoe werkt Reconnective Healing? Niemand weet het precies

The patients’ needs are recognized by the universe, which then supplies the circumstances that allow for the appropriate response to those needs.

How does that happen exactly? No one really knows. If pressed, I’d theorize that a patient’s vibrational frequencies somehow interact with and respond to the vibrations coming in from the universe via our involvement. When the vibrations change, so do all the “higher” particles and structures that the vibrations define. Is the lower vibration entraining to the higher one? Maybe. More likely, when these frequencies (the patient’s, yours, and that of the universe) interact, the waves may combine at such release points as to bring about a different frequency altogether. In other words, three frequencies may entrain to form yet a new one that wasn’t present in the original set—something that’s created out of their meeting almost as if they sort their own enzymatic or catalytic event.


– The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (Ch. 13)

————–

Nederlandse vertaling:

De behoeften van de patiënt worden door het universum herkend, dat vervolgens de omstandigheden creëert waardoor de juiste reactie op die behoeftes optreedt.

Hoe dat gebeurt? Niemand weet het precies. Als je per se wilt horen hoe ik het doe: ik stel me altijd voor dat de trillingsfrequenties van de patiënt op de een of andere manier in wisselwerking staan met en reageren op de trillingen die via ons uit het universum komen. Als de trillingen veranderen, doen alle ‘hogere’ deeltjes en structuren die de trillingen bepalen, dat ook. Past de lagere trilling zich aan aan de hogere? Misschien. Het is waarschijnlijker dat, wanneer deze frequenties (van de patiënt, van jou en van het universum) op elkaar inwerken, de golven zich op dergelijke loslatingspunten verenigen om een totaal andere frequentie tot stand te brengen. Met andere woorden, die frequenties kunnen samengaan om een nieuwe frequentie te vormen die in de oorspronkelijke samenstelling nog niet aanwezig was – iets dat voortvloeit uit het samengaan daarvan – bijna alsof ze hun eigen enzymatische of katalytische gebeurtenis orchestreren.

Uit: De Reconnectie – Heel anderen, heel jezelf. Hoofdstuk 13, pagina 134.


The genuine twinkle of the truth of magic….

Kinderen en Reconnective Healing

Kinderen en Reconnective Healing

Eric Pearl, in an interview about Reconnective Kids! with Cathi Curen:

“Children allow themselves to access the magical. The magical in the good sense of the word, not magic as in artificial with showmanship, but the genuine twinkle of the truth of magic….

My goal with The Reconnection and Reconnective Healing is that this becomes a second nature for every human on the planet. So therefore, as the children learn to access this, the parents get to see that it’s not imagination. The children get to own it as they grow up and they don’t talk it out of their own children in the next generation. And pretty soon, we won’t have to study or learn it.

Cathi Curren: We won’t be having this conversation, we’ll just be doing it.

“There‘s a new level of healing and a new level of evolution for all of us here on the planet. And it simply becomes the choice for each and everyone of us, whether we’re willing to step up into it, in essence, whether we’re willing to “come home”.
It will be just like breathing. We just breathe.”


A.s. zondag 31 mei Reconnective Healing op beurs in Ewijk

Reconnective Healing geeft balans op emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel niveau. Het is meetbaar direct vanaf de eerste seconde: de hartslag wordt gelijkmatig en regelmatig, EEG, ECG (de hersenen komen in een lagere golflengte), het zuurstof gehalte in je bloed wordt verzadigd. Het geeft een ontspanning, maar het is meer dan dat. Veel mensen ervaren een diepe innerlijke rust.
.
Mensen ervaren meer gemak in hun leven, hindernissen worden makkelijker genomen, uitdagingen worden aangegaan, meer plezier, meer geluksgevoel.
 .
Er worden korte sessies gegeven. Vanaf 11:00 – 17:00h staat o.a. Open Hart via RHnetwerk op de beurs, MFA ’t Hart, Den Elft 17 Ewijk. De entree bedraagt 2,50 euro en is bestemd voor Vrienden van Waelwick. Iedereen is van Harte welkom!
 

Gelderland | Beuningen | Stacha van de Wiel

Stacha van de Wiel

Praktijk Rainbow – Je leven in balans!

T: 024 – 67 54 456

E: rainbow-jeleveninbalans@xs4all.nl

W: www.rainbow-reconnection.nl

F: Rainbow-Reconnection

.

.

.

Praktijk sinds 2014

RHFP – Foundational Practitioner of Reconnective Healing™

RCP – The Reconnection-Certified Practitioner™

.

Reconnective Healing zorgt voor meer balans in je leven. Niet altijd meteen merkbaar, maar er veranderen dingen. Lichamelijk en/of geestelijk. Het brengt ruimte in jezelf en daarom is het een waardevol geschenk aan jezelf.

In mijn praktijk help ik mensen om weer in balans te komen! Meer energie, lekker in je vel zitten, ruimte in je hoofd. De Reconnective Healing en de Reconnection vormen hierbij een wezenlijk onderdeel.


Ga je mediteren, of boek je een Reconnective Healing sessie?

Behoefte aan rust in je hoofd? Mediteren helpt. Het vraagt wel veel toewijding. Ervaar eens wat een Reconnective Healing sessie voor je doet!


Reconnective Healing is tastbaar en voelbaar – ook in je hoofd


Active Listening Awareness brings opportunities for moments of great depth

Active Listening Awareness brings opportunities for moments of great depth for both Practitioner and client.

Learn to Become the Healing Instrument You Are!

~ Eric Pearl