Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

ervaringen

Reconnective Healing is kinderspel

Ook kleine kinderen (zelfs sneller dan volwassenen) pakken de frequenties van Reconnective Healing op en kunnen healing geven. Foto’s van de Facebook pagina Dr. Eric Pearl – The Reconnection.

Energies all vary because individuals vary in their vibration. So part of your process in meeting and dealing with your patients is feeling their life energy in them and tuning your life as a conduit to access that energy… It is not so much a process of you consciously trying to find the frequency as much as it is a process of you getting out of the way and allowing the frequencies to match.
– Solomon Speaks On Reconnecting Your Life (Ch. 19)

Advertenties

Wat Reconnective Healing uniek maakt is de vrijheid voor de practitioner

Laat je raken door de wonderen van het universum

Gelezen op Facebook – link: http://connectingworks.nl/inhoud-seminars


Je komt voor een Reconnective Healing sessie, en dan?

Je komt voor een Reconnective Healing sessie, en hoe gaat het dan verder? Eric Pearl, grondlegger van de Reconnection, vertelt:

Come in. Lie down, close your eyes. Let yourself drift, without falling asleep. Trust that whoever it is that hears your thoughts and prayers has already heard yours. Not only have they heard what you’ve already asked for, they’ve also heard what you haven’t thought to ask for. They’ve known all along. Even before you walked in. So stop talking, stop the mind chatter, and just listen; let the universe bring you whatever it decides you need. Just lie there and be as open to experiencing nothing as you are to experiencing something. In that openness, your experience will arrive.
– Eric Pearl


Ervaringen Reconnective Healing

Ervaringen met Reconnective Healing zijn heel persoonlijk en verschillend. Over het algemeen zijn de ervaringen heel tastbaar en merkbaar. Zo gaat bijna iedereen snel met de oogleden knipperen, iets wat heel kenmerkend is voor de Reconnective Healing frequenties. Ook andere kleine (of grotere) spiertrekkinkjes of beweginkjes worden waargenomen bij degene die de sessie ondergaat. Veel mensen ervaren een ontspanning en rust, soms tijdens, soms na een sessie. Er worden veel veranderingen in de ademhaling waargenomen, en vaak wordt die ademhaling in de loop van de sessie rustiger en dieper.

Elke sessie is weer anders. De eerste sessie heeft soms een ‘opruimend’ karakter, en de tweede en derde sessie worden de frequenties steeds meer opgepakt. Vaak zijn drie sessies voldoende.

Sommige mensen zien allerlei kleuren, of beelden. Het komt ook voor dat iemand zich aangeraakt voelt of een specifieke geur ruikt. Soms is een sessie voor iemand heel emotioneel of heeft iemand het gevoel door allerlei dingen of lagen heen te gaan, het is als een innerlijke reis.

Een Reconnective Healing sessie herinnert je aan de helende kracht in jezelf en kan effect hebben op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel gebied.

De Reconnection geeft een versnelling aan de werking van de frequenties.

Lees ook:

Ervaringen tijdens Reconnective Healing sessie

Ervaringen met Reconnective Healing en de Reconnection

Over de Reconnection