Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

* Quotes Eric Pearl

Eric Pearl

“Als je geluk hebt zal jouw genezing komen in de vorm, waar je op had gehoopt. 

Als je echt geluk hebt zal jouw genezing in een vorm komen, waarvan je niet had kunnen dromen Een vorm, die het Universum voor jou in het bijzonder heeft bedoeld”

———–

Genezing gaat in werkelijkheid over evolutie… het brengt ons in het spectrum van energie, licht en informatie.

———-

Healing is not the “how” or “why” – nor is it a recipe. It is a state of being. 

———–

Ik weet niet wat er gebeurt, ik weet het nooit. Vier van de meest krachtige woorden die we achter elkaar kunnen zetten, zijn “ik weet het niet”. Want als we “ik weet het niet” durven zeggen, openen de mogelijkheden zich tot alles. 

————

Je hoeft niet al je angst lost te laten vóór je liefde kunt ervaren. Je kunt je angst omarmen en hem meedragen de liefde in. Want zodra je de liefde instapt toont angst zich als de illusie die hij altijd geweest is en is de liefde alles wat er overblijft. 

————

Ik ben niet de genezer; alleen God is de genezer, en om wat voor reden, of ik een katalysator of een vaartuig ben, een versterker of intensiveerder – kies uw eigen woord – ik ben uitgenodigd in de kamer.

————

De observator en geobserveerde te worden, dat is waar en wanneer het universum vaak kiest om zijn wonderen en schoonheid te laten zien aan ons. Dat is het geschenk. Dan zien we dingen die nieuw zijn, anders en echt. Heel echt.

————

Op dit moment vinden overal ter wereld grote verschuivingen plaats. Alles begint te vibreren in een ander ritme en volgens nieuwe wetten. Wat meer dan ooit nodig is, is dat we ons herverbinden met het oorspronkelijke gevoel van verbondenheid met onszelf, het universum, de natuur, met alle leven.

Die verbinding zorgt voor samenhang en orde, en die orde is genezend. Er komen nieuwe frequenties voor ons beschikbaar die ervoor zorgen dat we de verbinding weer kunnen maken.

————

Het gevoel van ontzag en verwondering dat komt wanneer het ‘onmogelijke’ gebeurt, vermindert nog steeds niet. Je ziet, dat wanneer je deze energieën faciliteert, je niet alleen helpt om een persoon te helen – je helpt bij het inluiden van een transformatie van een voorheen ongekende omvang.

————

Reconnective Healing is geen een techniek en ook geen verzameling technieken. Het heeft weinig te maken met regels en procedures. Het is een nieuwe staat van zijn. Het wordt jou. Jij wordt het. En je bent voor altijd veranderd. 

————

We kunnen allemaal omgaan met deze nieuwe frequenties, het is niet alleen een gift voor een paar gekozen mensen…

————

Interpreteer niet, analyseer niet. Er alleen maar zijn. En weten dat je de gave van healing in je draagt – in welke vorm dan ook.

————

“Reconnective Healing staat ons toe om te vibreren op een hoger niveau van resonantie, op het niveau van licht. Het stelt het lichaam in staat om zichzelf te healen. Regeneratie en reorganisatie zijn ons natuurlijke ontwerp. Door de vibratie op het niveau van licht kunnen blokkades uit ons systeem vibreren. Healing gaat niet over het toevoegen van iets in ons systeem, maar om het verwijderen van blokkades.”

Eric Pearl tijdens een paneldiscussie in Honolulu

 

 

 

Advertenties