Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

Eric Pearl: It is time to come home

De uitnodiging om thuis te komen

RHNetwerk is een samenwerkingsverband van Practitioners die Reconnective Healing® en/of de Reconnection® aanbieden in hun praktijk. Alle deelnemers zijn opgeleid door Eric Pearl.

RHNetwerk wil daarnaast alle geïnteresseerden informatie bieden over Reconnective Healing® (heling door herverbinding) en de Reconnection® (herverbinding).

Je vindt hier informatie over:

• De nieuwe en wereldwijd unieke helingsfrequenties
• Achtergrondinformatie over de filosofie
• De stand van het wetenschappelijk onderzoek
• Wat je kunt ervaren bij Reconnective Healing® en de Reconnection®

Heling door herverbinding kan op zichzelf staan of aanvullend op andere behandelingen ingezet worden, het vervangt echter in geen geval medische behandelingen.

Informatie over het netwerk en de deelnemende practitioners vindt u hier.

Eric Pearl vertelt in een notendop wat Reconnective Healing en de Reconnection inhouden (nederlands ondertiteld):


 * Bron teksten RH Netwerk:

deels – met instemming – ontleend aan website Reconnection Association Germany – www.reconnection-verband.eu

Advertenties