Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

Posts tagged “frequenties

Afbeelding

Afstemmen op Reconnective Healing frequenties

afstemmen

Advertenties

Noord-Brabant | Someren | Toon Meeuws

Toon MeeuwsPraktijk Innerlijk Welzijn

T: 06-22434228 of 0493-840999

E: info@reconnection-zuid-nederland.nl 

W: www.reconnection-zuid-nederland.nl

.

.

.

.

Biedt aan: 

  • Reconnective Healing® (2011) | (Foundational Practitioner 3/2015)
  • The Reconnection® (Certified Practitioner 6/2011)

Toon zegt:

“Ik ben dankbaar om met deze frequenties mensen te mogen helpen bij deze nieuwe verbinding.

Deze energie, licht en informatie helpen u in deze bijzondere tijd om uw levenspad makkelijker te bewandelen.

Zo kan er fysieke, emotionele, mentale en spirituele genezing volgen.

Ik help u in mijn praktijk om de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

U bent van hart welkom in mijn praktijk.”

 


Hoe werkt Reconnective Healing? Niemand weet het precies

The patients’ needs are recognized by the universe, which then supplies the circumstances that allow for the appropriate response to those needs.

How does that happen exactly? No one really knows. If pressed, I’d theorize that a patient’s vibrational frequencies somehow interact with and respond to the vibrations coming in from the universe via our involvement. When the vibrations change, so do all the “higher” particles and structures that the vibrations define. Is the lower vibration entraining to the higher one? Maybe. More likely, when these frequencies (the patient’s, yours, and that of the universe) interact, the waves may combine at such release points as to bring about a different frequency altogether. In other words, three frequencies may entrain to form yet a new one that wasn’t present in the original set—something that’s created out of their meeting almost as if they sort their own enzymatic or catalytic event.


– The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (Ch. 13)

————–

Nederlandse vertaling:

De behoeften van de patiënt worden door het universum herkend, dat vervolgens de omstandigheden creëert waardoor de juiste reactie op die behoeftes optreedt.

Hoe dat gebeurt? Niemand weet het precies. Als je per se wilt horen hoe ik het doe: ik stel me altijd voor dat de trillingsfrequenties van de patiënt op de een of andere manier in wisselwerking staan met en reageren op de trillingen die via ons uit het universum komen. Als de trillingen veranderen, doen alle ‘hogere’ deeltjes en structuren die de trillingen bepalen, dat ook. Past de lagere trilling zich aan aan de hogere? Misschien. Het is waarschijnlijker dat, wanneer deze frequenties (van de patiënt, van jou en van het universum) op elkaar inwerken, de golven zich op dergelijke loslatingspunten verenigen om een totaal andere frequentie tot stand te brengen. Met andere woorden, die frequenties kunnen samengaan om een nieuwe frequentie te vormen die in de oorspronkelijke samenstelling nog niet aanwezig was – iets dat voortvloeit uit het samengaan daarvan – bijna alsof ze hun eigen enzymatische of katalytische gebeurtenis orchestreren.

Uit: De Reconnectie – Heel anderen, heel jezelf. Hoofdstuk 13, pagina 134.


Utrecht | Utrecht | Tanja van Dorsser

Tanja van Dorsser

Acanthus Praktijk voor The Reconnection®

T: 030-2735591 | 06-25172606

E: info@utrecht-homeopathie.nl

W: www.thereconnectionutrecht.com

.

.

.

.

Biedt aan: 

  • Reconnective Healing® (2010) | (Foundational Practitioner 3/2015)
  • The Reconnection® (Certified Practitioner)

“Al van jongs af aan heb ik interesse in mensen, de natuur, gezondheid en natuurgeneeskunde. Vanuit deze belangstelling en mijn wens om met mensen te werken, ben ik mijn opleiding aan de Akademie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum gaan doen. Sinds 1996 werk ik met veel plezier in mijn praktijk ACANTHUS in Utrecht.

Mijn hart ligt bij de begeleiding tijdens zwangerschap en geboorte, kinderen met hun ouders en volwassenen in al hun levensfases.

In mijn praktijk merk ik dat er meer behoefte is aan verdieping en verbinding. Er is een ontwikkeling gaande naar een groter bewustzijn. Dit ervaar ik zelf, maar de mensen die in mijn praktijk komen delen deze ervaring.
The Reconnection® ondersteunt dit proces. Deze frequenties zijn voor ieder van ons toegankelijk. Eenmaal hiermee in aanraking gekomen, staan ze altijd tot je beschikking.

Praktijk voor Reconnective Healing® & The Reconnection® en de Praktijk  ACANTHUS vullen elkaar aan.
Ik voel me dankbaar als ik met deze bijzondere frequenties aan het werk ben. Die mensen op een krachtige maar zachte manier kunnen helen.”

“Je hoeft niet al je angst los te laten vóór je liefde kunt ervaren.  Je kunt je angst omarmen en hem meedragen de liefde in. Want zodra je liefde instapt toont angst zich als de illusie die hij altijd geweest is en is de liefde alles wat er overblijft.”
-Eric Pearl-


Noord-Brabant | Best | Bep Koornstra

Bep Koornstra

Praktijk Best Healing

T: 06 – 446 94 367

E: bep@besthealing.nl

W: www.besthealing.nl 

Facebook: Best Healing

.

.

.

Biedt aan:

  • Reconnective Healing® (2012) | (Foundational Practitioner 3/2015)
  • The Reconnection® (Certified Practitioner 3/2012)

.

Mijn naam is Bep Koornstra. In 2011 leende een vriendin mij het boek van Dr. Eric Pearl: Heel anderen, heel jezelf. Ik wist meteen: dit is heel bijzonder en hier wil ik graag meer van weten. Ik ben naar de seminars gegaan en was overtuigd. Het boek is vol humor geschreven en is een zoektocht van Eric over wat hem overkwam.

De frequenties helen een persoon, brengen je weer in balans, waardoor er heling plaatsvindt. Het enige wat je moet doen , is er voor openstaan. Je krijgt die heling die het universum voor je in petto heeft. De practitioner stuurt niet en hoeft niet te weten waarom je komt.

De Reconnection herstelt die meridiaanlijnen en punten op het licchaam met het universum die in de loop der tijd zijn verbroken. Dit geeft een positieve wending aan je levenspad.

Sinds ikzelf hiermee in aanraking ben gekomen is er veel positief veranderd. Dit wil ik graag doorgeven. Reconnectieve Healing is iets heel bijzonders. Elke healing sessie is anders en dit mooie, bijzondere gebeuren, gun ik iedereen.


Wat je doet, is snaren opnieuw met elkaar verbinden ~ Eric Pearl

28-connecting-strings

In hoofdstuk 11 van zijn boek De Reconnectie – Heel anderen, heel jezelf, gaat Eric Pearl in op één van de zinnen die hij doorkreeg. ‘Wat je doet, is strengen opnieuw met elkaar verbinden. Wat je doet, is snaren opnieuw met elkaar verbinden.’

Eric Pearl zegt hierover:

“What you are doing is reconnecting strings.”

– String theory proposes that the shape and content of the entire universe is determined by vibrational frequencies in the heart of every single atom, every single particle. This concept corroborates the proposition that ultimately, there is no difference between matter and energy. All is one—and all is a kind of music. Sound familiar? This concept has been understood by mystics and other spiritual individuals for centuries.
– The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (Ch. 10)


De helende frequenties komen niet door jou heen, je bent geen doorgeefluik

“Een heel bekende manier om iemands functie in een healing te beschrijven, is die van doorgeefluik. Bij Reconnective Healing ben je dat echter niet. In deze vorm van healing ben jij niet degene die iets stuurt naar je cliënt.

De frequenties komen niet door jou heen en worden niet via jou aan de cliënt gegeven. Zo worden de frequenties dus ook niet beperkt door hoe jij je die dag voelt en welke staat van gezondheid je zelf hebt.

Op verschillende plekken bij iemands lichaam of lichaamsveld kun je sensaties voelen. Wat je voelt in je handen is niet het sturen van de frequenties, maar eerder het ontvangen ervan. Het is het observeren, luisteren, met je handen naar wat er al is.

Als je het licht aanzet in je kamer zou je ook niet willen beweren dat het licht door jou heen komt. Je vangt het licht op op je netvlies. Het gros weet niet eens hoe elektriciteit werkt. En dat is ook niet nodig.”

Nadia van Raam, Reconnective Healing Practitioner en Practitioner Mentor


The Reconnection komt maart 2015 naar Nederland

Volgend jaar, maart 2015 komt The Reconnection weer naar Nederland!

Je vindt alle informatie over de verschillende mogelijkheden op de officiële website van The Reconnection.

 


Reconnective Healing oefening (video)

Video met Eric Pearl, waarin hij een oefening met Reconnective Healing laat zien:


Reconnection | Noord-Holland | Heemskerk | Gonnie Hommersen

Gonnie Hommersen

Praktijk de Branding

T: 0251 – 236988

E: info@praktijkdebranding.nl

W: www.praktijkdebranding.nl

.

.

.

.

Biedt aan:

  • Reconnective Healing® (2009) | (Foundational Practitioner 3/2015)
  • The Reconnection® (Certified Practitioner 11/2010)

.

Gonnie zegt:

“De frequenties van dit werk hebben effect op een persoon als geheel en kunnen zich uiten in bijzondere fysieke, emotionele, mentale en spirituele helingen. Vaak omschrijven mensen het als een gevoel van rust, meer thuis zijn bij zichzelf en meer op hun plek hier op aarde.

Het brengt je in contact met het oorspronkelijke gevoel van diepe verbondenheid met het universum en alles wat leeft. Het brengt je weer in verbinding met wie je ten diepste bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorbreken van emotionele patronen die soms al jarenlang spelen.

Ruimte ontstaat waarbinnen de universele energie vrij kan stromen. Hierdoor kunnen blokkades verdwijnen die onze gezondheid in de weg staan. De oneindige intelligentie van het universum weet precies wat nodig en passend is. Dat betekent ook dat er geen garanties gegeven kunnen worden. Wees open en benieuwd. Laat je verrassen door wat het universum voor jou in petto heeft.”