Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

Posts tagged “wetenschap

Lynne McTaggart, onderzoeksjournaliste, over vooruitgang in wetenschap en gezondheidszorg

lynne mctaggart

“We hebben de neiging te denken dat de wetenschap een soort van statische waarheid presenteert, maar wetenschap is een veranderend verhaal, verteld in lagen. Nieuwe hoofdstukken verfijnen — en meestal verdringen — hoofdstukken die ervoor gekomen zijn.

Elke laatste vooruitgang in wetenschap en gezondheidszorg begint als ketterij, met belangrijke nieuwe ontdekking die de gangbare opvattingen van de dag ontkennen.

Wat als stenen uit de lucht vallen? Wat als je niet van het einde van de aarde af kunt zeilen? Ware wetenschap begint altijd met het open vragen of met impopulaire begrippen te onderzoeken, zelfs als het antwoord een bedreiging vormt voor onze laatste gekoesterde en dierbare overtuigingen.”

– Lynne McTaggart is een Amerikaanse journalist, schrijver en spreker. Ze woont nu in Londen. Ze schrijft over bewustzijn, nieuwe fysica en over reguliere en complementaire geneeskunde. Ze heeft zes boeken geschreven, waaronder Het Intentie Experiment en Het Veld.

Advertenties

RECONNECTIVE HEALING TRAININGSPROGRAMMA’S 23 – 27 Oktober, 2015 • Brussel, België

Reconnective Healing laat je je volle potentieel aanwenden.

Het is tastbaar, meetbaar… je kunt het daadwerkelijk voelen.

Onze nieuwe trainingsprogramma’s bieden je een diep begrip van de Reconnective Healing (RH) frequenties. Of je nu zoekt naar een verandering in je eigen leven, of dat je healing in anderen wilt accelereren, je zult in een nieuw uitgebreider bewustzijn stappen en leren hoe je het healingsinstrument kunt worden dat je bent. Zonder hulpmiddelen, zonder techniek, zonder foefjes. Alleen wetenschap.Ervaar jezelf in een nieuw licht, in een nieuwe staat van gezondheid en balans. Registreer nu voor een Reconnective Healing trainingsprogramma bij jou in de buurt en profiteer van een speciale vroegboekkorting!

Lees meer

Contact in Nederland:

NADIA VAN RAAMnadia@heartandhealing.nl • +31 6 1443 9683


Hoe werkt Reconnective Healing? Niemand weet het precies

The patients’ needs are recognized by the universe, which then supplies the circumstances that allow for the appropriate response to those needs.

How does that happen exactly? No one really knows. If pressed, I’d theorize that a patient’s vibrational frequencies somehow interact with and respond to the vibrations coming in from the universe via our involvement. When the vibrations change, so do all the “higher” particles and structures that the vibrations define. Is the lower vibration entraining to the higher one? Maybe. More likely, when these frequencies (the patient’s, yours, and that of the universe) interact, the waves may combine at such release points as to bring about a different frequency altogether. In other words, three frequencies may entrain to form yet a new one that wasn’t present in the original set—something that’s created out of their meeting almost as if they sort their own enzymatic or catalytic event.


– The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (Ch. 13)

————–

Nederlandse vertaling:

De behoeften van de patiënt worden door het universum herkend, dat vervolgens de omstandigheden creëert waardoor de juiste reactie op die behoeftes optreedt.

Hoe dat gebeurt? Niemand weet het precies. Als je per se wilt horen hoe ik het doe: ik stel me altijd voor dat de trillingsfrequenties van de patiënt op de een of andere manier in wisselwerking staan met en reageren op de trillingen die via ons uit het universum komen. Als de trillingen veranderen, doen alle ‘hogere’ deeltjes en structuren die de trillingen bepalen, dat ook. Past de lagere trilling zich aan aan de hogere? Misschien. Het is waarschijnlijker dat, wanneer deze frequenties (van de patiënt, van jou en van het universum) op elkaar inwerken, de golven zich op dergelijke loslatingspunten verenigen om een totaal andere frequentie tot stand te brengen. Met andere woorden, die frequenties kunnen samengaan om een nieuwe frequentie te vormen die in de oorspronkelijke samenstelling nog niet aanwezig was – iets dat voortvloeit uit het samengaan daarvan – bijna alsof ze hun eigen enzymatische of katalytische gebeurtenis orchestreren.

Uit: De Reconnectie – Heel anderen, heel jezelf. Hoofdstuk 13, pagina 134.


Top 10 ziekenhuizen met complementaire zorg

Van FB pagina Dr . Eric Pearl – The Reconnection Netherlands

De gezondheidszorg verandert langzamerhand.

Artikel in Leids Dagblad op 20 februari, 2015:

Steeds meer ziekenhuizen bieden nu ook complementaire zorg aan. We komen er nu achter dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek zijn’.


What is understood by mystics and other spiritual individuals for centuries

String theory proposes that the shape and content of the entire universe is determined by ‘vibrational frequencies’ in the heart of every single atom, every single particle. This concept corroborates the proposition that ultimately, there is no difference between matter and energy. All is one-and all is a kind of music. Sound familiar? This concept has been understood by mystics and other spiritual individuals for centuries.

“What we are doing is reconnecting strings”

~ Eric Pearl


Lynne McTaggart: “Leven bestaat alleen in relatie”

Leven bestaat alleen in een relatie en niet als een staat van afgescheidenheid. Dit idee van relatie is belangrijk, omdat alles in ons leven gebaseerd is op het idee van afgescheidenheid, op de wereld volgens Newton: aparte objecten, die in een ruimte werken volgens vaste wetten. En alles wat we tot nu toe in mijn onderzoekstocht hebben ontdekt, gaat hiertegen in.

Lynne McTaggart – auteur van “Het Veld”


Een Vandaag: Immuunsysteem is bewust te beïnvloeden

In het programma Een Vandaag een wetenschappelijke doorbraak. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat het immuunsysteem bewust is te beïnvloeden, iets dat altijd als onmogelijk werd beschouwd.

Zie de 1e 15 minuten van het programma

http://www.npo.nl/eenvandaag/06-05-2014/AT_2013012


Healing: een nieuwe interpretatie

Bron: ParaVisie, december 2014


Reconnective Healing wordt ontvangen door een cliënt, of deze zich er nu van bewust is of niet

Wetenschappelijk onderzoek van Reconnective Healing wijst uit dat de Reconnective Healing frequenties ontvangen worden door een cliënt, of deze zich er nu wel of niet van bewust is.

Dit is vastgesteld aan de hand van 3 testen. De resultaten hiervan waren:

1) 83% van de tijd konden geblinddoekte cliënten de energie waarnemen

2) de energie is vergelijkbaar met een elektrisch signaal

3) met meetapparatuur voor hartfrequenties en hersengolven was te zien dat cliënten steeds hetzelfde reageerden, of ze bij 1) hadden aangegeven de energie op te merken of niet.

Eric Pearl vertelt het nog eens uitgebreid:

Reconnective Healing Scientific Research: Reconnective Healing is being received by the client, whether the client is consciously aware of it, or not.

Gary Schwartz, Ph.D. – University of Arizona, Director Laboratory for the Advances in Consciousness and Health.

Studies Conducted with Linda G.S. Russek, Ph.D., Co-director of the Lab.

Studies on Reconnective Healing Practitioners: The University’s Human Energy Systems Laboratory conducted a series of carefully designed, controlled scientific experiments with Dr. Pearl and other Reconnective Healing Practitioners to determine whether the Reconnective energy was something measurable and real in the laboratory. Dr. Pearl and several of his students served as senders while volunteers acted as receivers in the studies.

Results: The first test showed that blindfolded subjects could detect the energy up to 83 percent of the time. The second showed that the energy functions like an electromagnetic signal. The third showed that the sender’s heart wave, measured by electrocardiogram (EKG) imprints within the receiver’s brainwave, which was measured by an electroencephalogram (EEG). Most significant in this third experiment is that whether or not the receiver was consciously aware of the energy, the brain states responded just the same, so the brain somehow unconsciously detects and receives the energy without the need for thought, faith, hope or belief.

Comments: According to Schwartz: The conclusion of these experiments was that the energy is indeed real, detectable, measurable — “and quite remarkable.”


Reconnective Healing in de gezondheidszorg

Eric Pearl, grondlegger van de Reconnection, is zelf afkomstig uit de gezondheidszorg. Over toepassing van Reconnective Healing op dat gebied schrijft hij:

Many physicians (medical doctors, chiropractors, and osteopaths) are introducing Reconnective Healing into their practices-some quietly, some not so quietly. There’s an adage that science advances one funeral at a time. In many cases, this holds true for substantive progress in any arena. Thank goodness that today, the face of medicine is beginning to change. It is, however, a procedure that is happening from the inside out-and it takes a lot of change happening on the inside before we finally get to glimpse it on the outside.

As the public is opening its eyes, medicine is opening its mind. It’s been given little choice. So, while acceptance might take time, it “will” come.

The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (Ch. 15)