Landelijk Netwerk Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners

Vind gevestigde Practitioners

Elke succesvolle deelnemer van de Reconnective Healing® en Reconnection® opleiding krijgt een certificaat, uitgegeven door The Reconnection® USA.

In beginsel geldt: heb het vertrouwen, dat je precies die Practitioner vindt, die past bij je huidige levenssituatie. Iemand, die haar/zijn bewustzijn helder op de frequenties van Reconnnective Healing® gericht heeft.

Sinds mei 2014 heeft The Reconnection, LLC USA een nieuwe seminarstructuur ingevoerd. Hieruit volgt dat:

  • alle Practitioners die Reconnective Healing volgens de nieuwe structuur aanbieden, sinds die tijd, de aanduiding “Foundational Practitioner of Reconnective Healing” voeren.
  • bij de Reconnection de nieuwe aanduiding “Reconnection-Certified Practitioner” wordt gebruikt. Deze certificering wordt elke 2 jaar vernieuwd.

Foundational Practitioners (voormalig level II) bieden healing door herverbinding (Reconnective Healing®) op geestelijk, lichamelijk en/of spiritueel vlak aan. Eric Pearl beveelt in de regel maximaal 3 sessies aan. Om met de frequenties vertrouwd te raken, wordt aanbevolen om voor de Reconnection sessies eerst een Reconnective Healing sessie te ervaren.

Reconnection-Certified Practitioners (voormalig level III) bieden de Reconnection® (Herverbinding) aan. Deze hoeft maar eenmaal in je leven plaats te vinden en is aan te bevelen als het om het grote thema van jezelf en je levensdoel vinden gaat. Daar het hierbij om meer dan 100 lijnen en punten gaat, is het de wens van Eric Pearl dat alle Practitioners van Level III deelnemen aan een training over de verfijning van de Reconnection en een heldere overbrenging van de frequenties. Verenigde Practitioners besteden daar in de regel meer tijd aan dan anderen.

Per juni 2016 zijn alle bij RH Netwerk aangesloten Practitioners up-to-date met de opleidingen van The Reconnection, dat wil zeggen dat zij allen de bovenstaande, nieuwe opleidingen gevolgd hebben. 

Er zijn twee manieren om een Practitioner te vinden:

  1. Via de kaart van Nederland met Google Maps
  2. Per provincie via dit overzicht  (inclusief contactinformatie)


* Bron tekst: met instemming ontleend aan website Reconnection Association Germany –www.reconnection-verband.eu

Advertenties